valice7

Stratení vinohradníci…

V sčítaní ľudu z roku 1880 sa nachádza zmienka o 1-10% chorvátskeho obyvateľstva vo Valiciach. V tej dobe to mohli byť dve tri rodiny. Ich stopa sa však vo víre dejín stráca…

Faktom je, že už v stredoveku sa u nás stretávame s osobami chorvátskeho pôvodu. Vznešení jednotlivci pôvodom z Chorvátska sa na našom území usadzovali už v arpádovskom období. Aj v 14. storočí a 15. storočí sa v prameňoch stretávame na rôznych miestach Slovenska s viacerými šľachticmi s etnickou prezývkou Chorvát, ktorí sa však v priebehu istého času asimilovali vo svojom novom prostredí. Je však známe, že chorvátski osadníci sa u nás objavovali v masovejšej miere až od tridsiatych rokov 16. storočia, po bitke pri Moháči, v súvislosti s rozširovaním tureckej moci a obsadzovaním území na Balkáne. Vtedy sa okrem dnešného Burgenlandu a južnej Moravy dostalo mnoho Chorvátov aj na Slovensko, kde zaľudnili alebo i založili viacero tunajších osád ležiacich zväčša pod Malými Karpatami, ale roztrúsene aj v iných častiach Slovenska.

Vo Vyšných Valiciach stojí tu kaštieľ Bélikovcov, ktorý pochádza z 18. storočia, dnes sa v ňom nachádza Obecný úrad a škôlka. Podľa ústneho podania ľudí, ktorý z rozprávania starších počuli že v druhej polovici 19.storočia sa vo Valickej doline vyrábalo hlavne biele víno. Po pustošení fyloxéry boli grófom Beélikom vysadené nové odrody. Práve chorvátski osadníci mali pomáhať pri úspešnom zvládnutí obrábania viníc vo Valickej doline.

Geocaching:

Hľadajte kešku a spoznajte jeden z príbehov obce Valice

Mikro kešku sme umiestnili do opevnenia gotického kostola – symbolu slávnej minulosti.

Súradnice: 48.460010, 20.190199